Product Description

Áo phông cổ tròn H.E.A.D xuất Nhật
Size M L LL LLL LLLL (từ 65kg-105kg) (form rộng ngang)