Product Description

Bộ JumSuit nữ xuất xịn luôn; size lớn nhiều hơn sz nhỏ; mỗi mẫu chỉ có 1-2c; Form xuất Âu Mỹ; Size Âu Mỹ nên lớn hơn VN 2 size
Size: XS-S-M-L-XL-XXL (tùy mẫu)(~45-85kg)