Product Description

Quần nỉ P.W.X xuất Hàn
Cấu hình:
80: bụng(70), dài (99.5)
85: bụng(74), dài( 101)
90: bụng(80), dài(103)
95; bụng( 85), dài(104)
Zá yêu: 2xx
ĐỊA CHỈ:
🏠CS1: 102 Ngô Kim Tài (38/98 Quán Nam KSSV) Lê Chân. (Mở cửa: 9am-10pm)
🏠CS2: 114c Cát Cụt, Lê Chân, HP (Mở cửa 9am-9.30pm)
HOTLINE:
📞 0769155660