Product Description

💥💥💥 Scandal DEMIX có cả size người lớn và trẻ em cả nhà nhé😍
🌿🌿Size người lớn: 35-36
 Zá: 350k
🌿Size trẻ em: 27-34
Zá: 250k