Product Description

Sịp S.p.e.c.l.o xuất Hàn xẻng; cotton tự nhiên, công nghệ khô thoáng và làm mát, mềm mại giúp các anh luôn tự tin toả sáng.
Cấu hình: M,L,XL
Zá: 50ca
🏠CS1: 102 Ngô Kim Tài (38/98 Quán Nam KSSV) Lê Chân. (Mở cửa: 9am-10pm)
🏠CS2: 114c Cát Cụt, Lê Chân, HP (Mở cửa 9am-9.30pm)
HOTLINE:
📞 0769155660